Namaszczenie chorych

 

 

1. W naszej parafii sakrament namaszczenia chorych udzielany jest w kościele:

  • w Światowym Dniu Chorego, obchodzonym we wspomnienie Matki Bożej z Lourdes w dniu 11 lutego na Mszy św. o godz. 10.00,

  • w Święto Matki Kościoła, obchodzone w poniedziałek po Niedzieli Zesłania Ducha Świętego (29 maja 2023 r.) na Mszy św. o godz. 10.00,

  • w dniu patrona parafii, św. Wawrzyńca, 10 sierpnia na Mszy św. o godz. 10.00.

 

2. W domu chorego: na życzenie, po umówieniu się z duszpasterzami.

     Jeżeli sakrament udzielany jest w domu chorego, wówczas należy przygotować stolik przykryty białym obrusem, na którym stawia się zapalone świece, krzyż, ewentualnie wodę święconą. Na tak przygotowanym stoliku – ołtarzu domowym, kapłan kładzie Najświętszy Sakrament oraz oleje. Jeśli jest taka potrzeba, można przygotować szklankę z wodą dla popicia Hostii przez chorego. Dobrze, jeśli domownicy swoją modlitwą towarzyszą choremu (wychodzą tylko do pomieszczenia obok na czas spowiedzi św.).

 

3. Istota sakramentu namaszczenia chorych

     Sakrament namaszczenia chorych został ustanowiony przez Jezusa i potwierdzony słowami: „Duch Pański spoczywa na Mnie, namaścił Mnie i posłał Mnie, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi, abym obwoływał rok łaski od Pana” (Łk 4, 18) oraz „Choruje ktoś wśród was? Niech sprowadzi kapłanów Kościoła, by się modlili nad nim i namaścili go olejem w imię Pana. A modlitwa pełna wiary będzie dla chorego ratunkiem i Pan go podźwignie, a jeśliby popełnił grzechy, będą mu odpuszczone” (Jk 5, 14-15).

     Chory w sakramencie namaszczenia spotyka się z Chrystusem, który umacnia wiarę chorego i jego najbliższych, daje siłę do walki z chorobą, prowadzi do uzdrowienia duszy (jeśli jest taka możliwość – także przez spowiedź św.), a jeśli taka jest Boża wola – prowadzi również do uzdrowienia ciała.

     Sakrament namaszczenia może przyjąć osoba poważnie chora lub osłabiona przez wiek; nie udziela się go natomiast człowiekowi, który z pewnością już umarł. W ciągu życia można wielokrotnie przyjąć ten sakrament.

     Sakrament namaszczenia chorych zazwyczaj udziela się w połączeniu z przyjęciem Komunii św.