I Komunia Święta

 

 

 

Eucharystia

 1. Pan  Jezus ustanowił Najświętszy Sakrament w Wielki Czwartek podczas Ostatniej Wieczerzy.
 2. Najświętszy Sakrament jest to prawdziwe Ciało i prawdziwa Krew Pana Jezusa pod postaciami chleba i wina.
 3. Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego.
 4. W pełni uczestniczymy w Eucharystii poprzez przyjęcie Chrystusa Eucharystycznego-Komunii św.
 5. Przygotowanie do życia eucharystycznego odbywa się przez rok w trzeciej klasie szkoły podstawowej.
 6. Zgodnie z pierwszym przykazaniem kościelnym każdy katolik ma obowiązek uczestniczyć we Mszy św. w każdą niedzielę oraz święta nakazane.

Pierwsza Komunia święta

 1. Komunię św. mogą przyjąć tylko te osoby, które zostały ochrzczone. Chrzest otwiera bowiem drogę do wszystkich pozostałych sakramentów. 
 2. Dziecko przystępujące się do życia eucharystycznego powinno być „odpowiednio przygotowane”. Obowiązek przygotowania dziecka spoczywa zarówno na rodzicach, jak i na całej wspólnocie parafialnej.
 3. Dziecko powinno znać podstawowe prawdy wiary i rozumieć na czym polega przeistoczenie (tj. mieć świadomość, że spożywana hostia nie jest zwykłym opłatkiem, ale Ciałem Chrystusa).
 4. Zanim dziecko przystąpi do pierwszej Komunii świętej, powinno przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania.
 5. Jeżeli dziecko zostało ochrzczone w innej parafii niż odbywać się będzie I komunia święta, należy dostarczyć metrykę chrztu.

 

TERMINY KOMUNII ŚWIĘTEJ (ostatnia niedziela maja):
- 25 V 2025 r.
- 31 V 2026 r.
- 30 V 2027 r.
- 28 V 2028 r.
- 27 V 2029 r.

 

Ogólne wprowadzenie rodzin dzieci pierwszokomunijnych oraz informacje o Eucharystii - pobierz

Deklaracja i kwestionariusz I Komunii Świętej - pobierz